katarzynaowsiany

Katarzyna Owsiany - nauczyciel dyplomowany (od 2005) z ponad dwudziestoletnim  doświadczeniem pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Posiada interdyscyplinarne wykształcenie akademickie. Ukończyła psychologię (1996) oraz socjologię (1994) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studia podyplomowe Nauk o Rodzinie (ATK, 1999). Uzyskała kwalifikacje psychoterapeutyczne w Europejskiej Szkole Psychoterapii Socjo- i Somato- Analitycznej w Strasbourgu (dyplomy terapeuty, trenera i superwizora) oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (dyplom psychoterapeuty). Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii zaburzeń seksualnych. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jako certyfikowany lider Grup Balinta organizuje treningi balintowskie dla grup nauczycieli, terapeutów i  lekarzy.

Od 1997 związana z placówkami oświatowymi i opiekuńczo – wychowawczymi jako psycholog lub pedagog szkolny oraz nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (w ramach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punktów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, funkcji biegłego psychologa sądowego w zakresie dzieci i młodzieży).

Od 2007r pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, gdzie specjalizuje się m.in. w diagnozie zaburzeń rozwojowych, pracy z uczniem zdolnym oraz indywidualnych i grupowych oddziaływaniach terapeutycznych. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

W pracy z małymi dziećmi stosuje elementy somatoterapii (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w PPP2; promocja terapii śmiechem i zabawą w krakowskich szpitalach i placówkach dziecięcych). W pracy z młodzieżą realizuje działania i programy profilaktyczne, psychoedukacyjne, interwencyjne oraz mediacyjne. Aktywizuje uczniów do poszerzania osobistego potencjału poprzez działania twórcze, artystyczne, charytatywne.

Od 2011r współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia w Krakowie im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów: Psychologia i Pedagogika na Wydziale Rytmiki. Prócz zajęć teoretycznych organizuje zajęcia praktycznego kontaktu z dziećmi (w przedszkolu, poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej). Od 2014r razem z uczennicami realizuje autorski program „Podziel się talentem” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego przy Al. Modrzewiowej 25 w Krakowie.