Gradus ad Parnassum – akademia mistrzowskiej pianistyki

 

logo Gradus web 2017

W dniach 20-22 października 2017 odbyła się pierwsza edycja projektu „Gradus ad Parnassum – Akademia Mistrzowskiej Pianistyki”.  Kolejne edycje zaplanowane są na najbliższe dwa lata: 2018 i 2019.

Projekt jest kontynuacją cyklu „Gradus ad Parnassum – sztuka edukacji pianistycznej”, zrealizowanego wspólnie przez prof. Ewę Bukojemską oraz mgr Olgę Łazarską w latach 2013-14. Przeprowadzony wówczas wywiad wśród nauczycieli klas fortepianu, uczniów i absolwentów pokazał, iż istnieje ogromna potrzeba dokształcania, samorozwoju, a także wymiany poglądów i doświadczeń. Oprócz doskonalenia warsztatu solisty pojawiła się potrzeba opracowania i poszerzenia wiedzy w zakresie tak istotnych zagadnień jak: metody pracy z małymi dziećmi, problemy repertuarowe, gra w zespole, czytanie a'vista, wprowadzenie elementów improwizacji, gra w duecie fortepianowym.

Obecna rozszerzona formuła projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przywiodła do Krakowa blisko 200 nauczycieli oraz wielu uczniów i studentów fortepianu z całej Polski.

W ramach projektu odbyły się:

 • lekcje otwarte z prof. Ewą Bukojemską,
 • lekcje otwarte z prof. Ewą Pobłocką,
 • lekcje otwarte z prof. Katarzyną Popową-Zydroń,
 • spotkania z młodymi kameralistami prowadzone przez prof. Jerzego Marchwińskiego,
 • w zakresie początkowego nauczania gry na fortepianie i na poziomie szkoły I st. lekcje otwarte z prof. Vierą Nosiną (Moskwa)
 • w zakresie improwizacji fortepianowej i interpretacji przez improwizację – warsztaty z Davidem Dolanem (Londyn)
 • wykład nt. czytania a’vista w szkole muzycznej II stopnia wraz z prezentacją podręcznika - dr hab. Monika Gardoń-Preinl, dr Grzegorz Mania,
 • warsztaty w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprowadziła mgr Jadwiga Śmieszchalska,
 • w zakresie Techniki Alexandra zajęcia odbyły się z prof. Nelly Ben Or (Londyn).

W dwa kolejne wieczory miały miejsce wyjątkowe recitale:

 • recital stypendystów Fundacji Pro Musica Bona, wybitnie utalentowanej młodzieży wspieranej przez Fundację założoną przez dyrektora szkoły – Stefana Wojtasa, która była głównym współorganizatorem imprezy,
 • recital fortepianowy Szymona Nehringa, finalisty ostatniego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz laureata I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Tel Avivie w 2016r.

Wydarzenie Gradus ad Parnassum – Akademia Mistrzowskiej Pianistyki miało charakter unikatowy i prestiżowy ze względu na udział zaproszonych wykładowców - wielu wybitnych pedagogów o uznanej, światowej renomie. Skala konferencji i rozmach, z jakim została przygotowana, spowodowało ogromne zainteresowanie wielu pianistów, nie tylko nauczycieli, ale też uczniów i absolwentów szkół muzycznych. Formuła przedsięwzięcia okazała się być swego rodzaju pianistycznym świętem, możliwością spotkania, rozwoju, pogłębiania wiedzy i umiejętności, a także wysłuchania młodych, zdolnych adeptów sztuki pianistycznej, którzy znakomicie reprezentowali region Małopolski.

Dopełnieniem całości przedsięwzięcia będzie wydanie przez PWM – współpartnera projektu,  podręcznika do czytania nut a'vista, który został zaprezentowany i zarekomendowany przez autorów – dr hab. Monikę Gardoń-Preinl i dr Grzegorza Manię podczas porannego spotkania 22.X. Publikacja ukaże się jeszcze w tym roku, w przyszłym zaplanowane jest wydanie drugiej jej części.

Następna edycja projektu „Gradus ad Parnassum – Akademia Mistrzowskiej Pianistyki” będzie miała swą kolejną odsłonę w październiku 2018r. Zaplanowane są równie atrakcyjne wydarzenia, nacisk położony zostanie na duety fortepianowe i wszelką tematykę z nimi związaną, oraz, zgodnie z sugestią wielu nauczycieli wypowiadających się w załączonej do projektu ankiecie, kształcenie dzieci w szkole muzycznej I st. i początki gry na fortepianie.

Szczegółowe informacje wkrótce!

Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Współorganizatorzy:

logo ostateczne  logo szkoły  spmk logo duze

 

 

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn 01 cmyk

Patronat honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego.

Logo Małopolska V RGB 2

 

Partner Projektu:

PWM 2016 COLOUR

 

 unnamedlogo Silesia

 

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach priorytetu "Edukacja artystyczna"

mkidn 01 cmyk

Polecamy