Sekcja Instrumentów Klawiszowych

Harmonogram pracy na II semestr roku szkolnego 2017/2018

2.02.2018

g.18.00

Koncert Laureatów Złotych Parnasów

14.03.2018

g.17.00

Wywiadówka

16.03.2018

g.14.00

Fortepian główny, dla rytmiki – egzamin dla maturzystów (Aula)

16.03.2018

g.15.00

fortepian dla rytmiki – egzamin końcowy (Aula)

16.03.2018

g.18.00

fortepian główny-egzamin dopuszczeniowy do dyplomu (s. koncertowa)

19-20.03.18

g. 9.00

fortepian obowiązkowy – egzaminy dla dyplomantów i maturzystów

21-23.03.18

 

EPTA – Konkurs Pianistyczny

26.03.2018

g. 9.00

Fortepian główny – przesłuchanie techniczne + a’vista

28.03.2018

g.17.00

Improwizacja fortepianowa, metodyka – egzaminy końcowe

29.03-3.04.

 

Przerwa świąteczna

12.04.2018

g.17.00

organy – dopuszczenie do dyplomu

16.04.2018

g.17.00

Koncert „Muzyka Naszych Czasów” – próba generalna

17.04.2018

g.14.00

Konferencja dopuszczeniowa

23.04.2018

g.18.00

Koncert „Muzyka Naszych Czasów” (Sala koncertowa)

30.04-5.05

 

Przerwa majowa

15.05.2018

rano

Lekcje dyplomowe rytmiki w OSM

18-19.05.2018

egzaminy wstępne

25.05.2018

rano

lekcje dyplomowe rytmiki w OSM

29.05.2018

g.18.00

rytmika główna – dyplom

31.05-1.06

 

Boże Ciało

4-5.06.2018

fortepian obowiązkowy – przesłuchania roczne w dwóch komisjach

6.06.2018

g. 9.00

Nauka akompaniamentu – przesłuchanie roczne

7.06.2018

g.16.30

Organy – egzamin  roczny

8.06.2018

g. 9.00

fortepian dla rytmiki - przesłuchanie roczne

11-12.06.18

g.10.00

fortepian główny egzaminy roczne

13.06.2018

g.13.00

rytmika – egzamin roczny, technika ruchu godz. 16.00

14.06.2018

g.14.00

improwizacja fortepianowa – egzamin roczny

15.06.2018

 

Konferencja klasyfikacyjna

19-20.06.2018

Turniej Pianistyczny im. Haliny i Ludwika Stefańskich

22.06.2017

g.17.00

Zakończenie roku szkolnego

     

Polecamy