PLAN PRACY

Sekcji instrumentów klawiszowych
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego
w Krakowie

Rok szkolny 2019/2020

Kalendarium najważniejszych wydarzeń:

2 września 2019
Egzaminy uzupełniające i zaległe
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

3 września 2019 godz. 16.00
Zebranie sekcji instrumentów klawiszowych

4 września 2019 godz. 16.00
Spotkanie akompaniatorów z dyrekcją i kierownictwem szkoły

16 września 2019
Oddanie podziałów godzin do kierowników sekcji

11-13 października 2019
Gradus ad Parnassum

14-16 listopada 2019
Konkurs im. Ludwika Lutaka

4-7 grudnia 2019
Konkurs im. Grobliczów

5 grudnia 2019
Audycja – przesłuchanie - organy

9-10 grudnia 2019
Przesłuchania semestralne – fortepian obowiązkowy

12-13 grudnia 2019
Przedstawienie Mikołajkowe sekcji rytmiki

16 grudnia 2019
Przesłuchania semestralne - fortepian dla rytmiki, fortepian główny (dla chętnych)

18 grudnia 2019
Wspólne kolędowanie – audycja sekcji rytmiki

19 grudnia 2019
Przesłuchanie semestralne - organy

23 grudnia 2019 - 6 stycznia 2020
Przerwa świąteczna

13-14 stycznia 2020
Przesłuchanie semestralne – fortepian główny, zespoły kameralne

15 stycznia 2020
Przesłuchanie semestralne – improwizacja fortepianowa

20 stycznia 2020
Konkurs im. prof. M. Czech

27 stycznia – 7 lutego
Ferie zimowe

luty\marzec 2020
Makroregionalne Przesłuchania CEA uczniów klas fortepianu głównego, klawesynu, organów, rytmiki

marzec 2020
Egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu z fortepianu głównego, przesłuchanie techniczne i gra a’vista

marzec 2020
Egzaminy końcowe klas czwartych i szóstych: fortepian obowiązkowy, fortepian dla rytmiki
Egzaminy promocyjne dla maturzystów

marzec 2020
Przesłuchanie techniczne + gra a‘vista – fortepian gł.

12 marca 2020
Makroregionalne Przesłuchania CEA z rytmiki

marzec\kwiecień
Koncert w ramach Projektu Muzyka Naszych Czasów

marzec\kwiecień
Warsztaty pianistyczne z Pawłem Zawadzkim

kwiecień 2020
Rada Pedagogiczna dopuszczająca do dyplomu

9-14 kwietnia 2020
Święta wielkanocne

27 kwietnia – 3 maja
Przerwa majowa

maj 2020
Egzaminy wstępne

maj 2020
Egzaminy dyplomowe z fortepianu głównego, klawesynu, organów, rytmiki

czerwiec 2020
Egzaminy i przesłuchania promocyjne:
Fortepian główny, fortepian dla rytmiki, fortepian obowiązkowy, organy, klawesyn, rytmika główna, improwizacja fortepianowa, improwizacja organowa, technika ruchu, zespoły kameralne

23-24 czerwca 2020
X Turniej Pianistyczny im. H. i L. Stefańskich

Polecamy