PLAN PRACY

Sekcji instrumentów klawiszowych

Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie

Rok szkolny 2019/2020
II semestr

Kalendarium najważniejszych wydarzeń:                  

         

27 stycznia –7 lutego 2020  

Ferie zimowe

26 lutego 2020

Wywiadówka połączona z Koncertem

marzec\kwiecień            

Warsztaty pianistyczne z Pawłem Zawadzkim

5-6 marca 2020

Fortepian główny – przesłuchanie techniczne + a’vista

5-6 marca 2020

Przesłuchania CEA uczniów klas organów
(Archidiecezjalna II st. Kraków)

12 marca 2020

Fortepian główny – egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu (Sala koncertowa), egzaminy promocyjne dla maturzystów

12 marca 2020

Przesłuchania CEA uczniów klas rytmiki (PSM I i II Zabrze)

13 marca 2020

Fortepian dla rytmiki kl. VI – egzaminy końcowe

16 marca 2020

Fortepian obowiązkowy – egzamin końcowy
oraz przesłuchanie roczne dla maturzystów

18 marca 2020

Przesłuchania CEA uczniów klas klawesynu
(ZPSM nr 1 Warszawa)

23 marca 2020

24 marca 2020

Roman Markowicz – Recital

Lekcje otwarte – Roman Markowicz

26 marca 2020

Organy, improwizacja organowa – egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu oraz egzaminy dla maturzystów

30-31marca 2020

Przesłuchania CEA uczniów klas fortepianu głównego

1 kwietnia 2020

Improwizacja fortepianowa kl. VI – egzamin końcowy

2 kwietnia 2020

Metodyka nauczania rytmiki kl. VI – egzamin końcowy

4 kwietnia 2020

Lekcje przygotowawcze rytmiki dla kandydatek do szkoły

7 kwietnia 2020

Koncert w ramach Projektu Muzyka Naszych Czasów

9-14 kwietnia 2020     

Święta wielkanocne

16-17 kwietnia 2020

Konkurs Fletowy CEA

17 kwietnia 2020

Rada Pedagogiczna dopuszczająca do dyplomu

27 kwietnia – 3 maja 2020

Przerwa majowa

9 maja 2020

Lekcje przygotowawcze rytmiki dla kandydatek do szkoły

15-13 maja 2020

Egzaminy wstępne

25 maja 2020

Fortepian obowiązkowy – Audycja (Aula)

26 maja 2020

Rytmika główna – dyplom (Sala koncertowa)

28 maja 2020

Fortepian główny – dyplom (Sala koncertowa)

1 czerwca 2020

Fortepian dla rytmiki – egzamin promocyjny (Aula)

2 czerwca 2020

Improwizacja fortepianowa – egzamin promocyjny

1,4,8 czerwca 2020

Fortepian obowiązkowy – przesłuchanie roczne

4 czerwca 2020

Organy, improwizacja organowa – egzamin promocyjny

15-16 czerwca 2020

Fortepian główny – egzamin promocyjny (Aula)

Zespoły kameralne

17 czerwca 2020

Rytmika główna, technika ruchu – egzamin promocyjny

19 czerwca 2020

Konferencja klasyfikacyjna

21 czerwca 2020

Koncert szkolny

23-24 czerwca 2020

X Turniej Pianistyczny im. H. i L. Stefańskich

26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego

Polecamy