Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy 
Harmonogram pracy II semestr 2018/2019

6 II 2019 (środa)
Konkurs szkolny na najlepsze wykonanie jednej części Koncertu c-moll J. Ch. Bacha - altówki, wiolonczele

13 II 2019 (środa) godz. 17.00
Wywiadówka

13 III 2019 (środa)
Egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu - altówki, wiolonczele, kontrabasy, gitary

18 III 2019 (poniedziałek)
Egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu - skrzypce

10 IV 2019 (środa)
Przesłuchania techniczne - gitary, wiolonczele, kontrabasy

11 IV 2019 (czwartek)
Przesłuchania techniczne - altówki

15, 16 IV 2019 (poniedziałek, wtorek)
Przesłuchania techniczne - skrzypce

11 V 2019 (sobota)
Egzaminy wstępne

20 V 2019 (poniedziałek)
Egzaminy dyplomowe - skrzypce

22 V 2019 (środa)
Egzaminy dyplomowe - gitara, wiolonczela, kontrabasy

23 V 2019 (czwartek)
Egzaminy dyplomowe - skrzypce

24 V 2019 (piątek)
Egzaminy dyplomowe - altówki

3 VI 2019 (poniedziałek)
Przesłuchania końcoworoczne - skrzypce, harfa

4 VI 2019 (wtorek)
Przesłuchania końcoworoczne - skrzypce

5 VI 2019 (środa)
Przesłuchania końcoworoczne - wiolonczele, kontrabasy

6 VI 2019 (czwartek)
Przesłuchania końcoworoczne - altówki

10 VI 2019 (poniedziałek)
Przesłuchania końcoworoczne - zespoły kameralne, harfa
Audycja sekcyjna

13 VI 2019 (środa)
Przesłuchania końcoworoczne - gitary

Polecamy