Nauka na Wydziale Rytmiki PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie trwa 6 lat. Poza zajęciami z przedmiotu głównego uczniów obowiązują przedmioty ogólnomuzyczne, fortepian specjalny, improwizacja fortepianowa, nauka akompaniamentu, technika ruchu i taniec, zespół taneczny, zespół rytmiczny, emisja głosu, metodyka nauczania rytmiki, praktyki pedagogiczne, pedagogika, psychologia oraz chór (3 lata).

Polecamy