Barbara_Bialko.jpg

Nauczyciel dyplomowany z ponad 30-letnim stażem pracy w zawodzie muzyka. Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Krakowie (w klasie rytmiki i fortepianu) oraz krakowską Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną na kierunku Wychowanie Muzyczne. W kręgu jej zainteresowań zawodowych zawsze pozostawała rytmika, dlatego od początku pracy zawodowej zajmowała się rytmiką w kształceniu dzieci, młodzieży i studentów różnych specjalności. Z tymi grupami wiekowymi pracuje na co dzień w krakowskich szkołach muzycznych i uczelniach artystycznych.

W latach 1984-2014 pracowała w SM I st. im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie, ucząc przedmiotów Rytmika i Kształcenie słuchu w klasach 1-3 Działu Dziecięcego.

Obecnie prowadzi zajęcia rytmiki i improwizacji fortepianowej na Wydziale Rytmiki w PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego.

Prowadzi również zajęcia z przedmiotu Metodyka nauczania rytmiki z uczennicami szkół muzycznych II stopnia – OSM II st. im. Fryderyka Chopina i PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego.

Od 2000 roku jest wykładowcą krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej ucząc przedmiotów Rytmika oraz Solfeż na Wydziale Aktorskim.

Od 2006 roku jest także wykładowcą (obecnie starszym wykładowcą) Akademii Muzycznej w Krakowie prowadząc zajęcia z improwizacji fortepianowej ze studentkami specjalności Rytmika, Metodykę wychowania muzycznego w przedszkolu oraz Prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych na Wydziale I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej.

Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów poszerza i nieustannie doskonali uczestnicząc w wielu kursach, seminariach, warsztatach i sesjach naukowych.

Za wieloletnią działalność pedagogiczno-artystyczną otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Polecamy