19.12.2017

Wieczór kolęd przygotowany przez pedagogów i uczennice Wydziału Rytmiki

23.01.2018

Improwizacja fortepianowa - przesłuchanie półroczne

27.03.2018

Improwizacja fortepianowa i Metodyka nauczania rytmiki - egzamin końcowy kl. VI

29.05.2018

Rytmika kl. VI - egzamin dyplomowy

Polecamy