17.03.2017 - fortepian dla rytmiki - egzamin końcowy

18.03.2017 godz. 10:00-12:00 sala 22 - konsultacje dla kandydatów na Wydział Rytmiki

28.03.2017 - improwizacja fortepianowa, metodyka - egzaminy końcowe

8-9.04.2017 - Międzynarodowe Seminarium dla Nauczycieli Rytmiki i Kształcenia Słuchu

11.04.2017 - Konferencja dopuszczeniowa

22.04.2017godz. 10:00-12:00 sala 22 - konsultacje dla kandydatów na Wydział Rytmiki

12-13.05.2017 - egzaminy wstępne

24 i 26.05.2017 - lekcje dyplomowe rytmiki w OSM

30.05.2017 - rytmika główna - dyplom

5.06.2017 - improwizacja fortepianowa - egzaminy końcowe

6.06.2017 - rytmika główna, technika ruchu - egzaminy końcowe

9.06.2017 - fortepian dla rytmiki - przesłuchanie roczne

Szczególnie polecamy