Rok 2014

 mkidn 01 cmyk

Realizacja zadania „Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych”

 

Rok 2013

 

logo skozk

Dotacja ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania „Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych" budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. ul. Basztowa 9.

 

logo krakow

Dotacja celowa ze środków Gminy Miejskiej Kraków na remont elewacji frontowych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st ul. Basztowa 9.

Polecamy