Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Seeking inspiration – musical youth journeys. Norway-Iceland-Poland
within the Programme "Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage" co-financed from the EEA Grants 2009-2014

Project Promoter:
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie (Wladislaw Zelenski State Secondary Music School in Krakow)

Partners:
Frøya Kulturskole, Norway
Selbu Kulturskole, Norway
Reykjanesbær Music School, Iceland
Akranes Music School, Iceland

The project is being implemented in Norway, Iceland and Poland in April and June 2014. The students of the Wladislaw Zelenski Secondary State Music School in Krakow as members of the Cracow Youth Chamber Orchestra together with soloists are visiting partner music schools in Norway and Iceland to perform several concerts promoting Polish music, addressed to students, teachers and the local community. In June students from Iceland are visiting Poland to perform concerts and participate in instrumental and orchestral workshops. In addition, musicians from the school in Krakow are performing chamber recitals with the Polish and Norwegian music. The project includes also a series of lectures on musical culture in Poland.
Numbers:
8 symphonic concerts
5 chamber recitals
6 lectures about Polish music
7 workshops
9 locations in Norway, Iceland and Poland
1 CD

W poszukiwaniu inspiracji –muzyczne wędrówki młodzieży. Norwegia-Islandia-Polska

projekt realizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

 

Promotor Projektu:
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie


Partnerzy:
Frøya Kulturskole, Norway
Selbu Kulturskole, Norway
Reykjanesbær Music School, Iceland
Akranes Music School, Iceland


Projekt realizowany będzie w Norwegii, na Islandii i w Polsce w kwietniu i czerwcu 2014 roku. Uczniowie PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie - członkowie Krakowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej - wraz z solistami odwiedzą szkoły partnerskie w Norwegii i na Islandii, ażeby wykonać szereg koncertów promujących muzykę polską. Koncerty adresowane będą do uczniów, nauczycieli i całych społeczności lokalnych. W czerwcu uczniowie z Islandii odwiedzą Polskę w celu wykonania koncertów i uczestniczenia w warsztatach instrumentalnych i orkiestrowych. Ponadto muzycy-nauczyciele z PSM II st. w Krakowie wykonają recitale kameralne z polską i norweską muzyką. Projekt obejmuje również wygłoszenie wykładów o polskiej kulturze muzycznej.


Liczby projektu:

8 koncertów symfonicznych
5 recitali kameralnych
6 wykładów o polskiej muzyce
7 warsztatów
9 lokalizacji w Norwegii, Islandii i Polsce
1 płyta CD

 

https://www.facebook.com/NorwayIcelandPoland
https://twitter.com/PSMIIstKrakow

 

Konkurs Fotograficzny - regulamin
Konkurs kompozytorski im. Edwarda Griega - regulamin

Ważne informacje